Nákupní košík

0 ks celkem za 0 Kč

 
Vitamín C 500 – BIOKOMPLEX - unikátní céčko

Vitamín C je zcela nezbytný k udržení zdraví organismu. Obvykle je ve vodě rozpustný. Raritou Biokomplexního céčka je rozpustnost nejen ve vodě, ale i v tucích, což jej činí 5 x účinnějším než jsou běžné C vitamíny.

7.2.2019 | více

Jarní detoxikace hubnutí a regenerace článek na Super.cz

Právě začíná nejvhodnější doba na jarní očistu detoxikaci a hubnutí. Nejnovější substanci s úspěchem vyzkoušela a používá také Dominika Myslivcová.

13.5.2018 | více

Zelená káva pročistí organismus a zbaví tělo tuku

Nejen jaro je vhodné pro tělesnou či duševní očistu. I na podzim je nutné dbát na to, aby náš organismus byl silný a vydržel neustálé výkyvy počasí. Navíc ještě přitom všem myslet na tvarování postavy.

13.5.2018 | více

Další novinky…


Obchodní podmínky

Doprava a platba

Všeobecné obchodní podmínky

 • I.  Základní ustanovení
 • II. Kupní smlouva - obecné ustanovení
 • III. Bezpečnost a ochrana osobních údajů
 • IV.Prodejní cena, platnost cen
 • V. Objednávání
 • VI.  Dodací podmínky
 • VII. Odstoupení od smlouvy
 • VIII.Práva z vadného plnění
 • IX.Závěrečná ustanovení

 

I. Základní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP”) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.

Prodávající

 • Pharm N.spol. s r.o. se sídlem nám. Hrdinů 927/8, 794 01 Krnov. Spisová značka: C 8459 vedená u Krajského soudu v Ostravě, IČ 64086054

Kupující

 • Koncový uživatel - při zahájení obchodních vztahů předává prodávajícímu pouze své kontaktní údaje nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech.
 • Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím – spotřebitelem, které nejsou výslovně upraveny v těchto VOP ani ve smlouvě uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 • V případě jakýchkoliv rozdílů mezi VOP a kupní smlouvou uzavřenou mezi prodávajícím a kupujícím, má přednost text smlouvy s tím, že VOP tvoří nedílnou součást kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
 • Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a že s těmito VOP souhlasí.
 • Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

 

II. Kupní smlouva - obecné ustanovení

 • Předmětem kupní smlouvy je zásilkový prodej léčivých přípravků specifikovaných v ust. § 2 odst. 1 a § 25, odst. 1 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech (dále jen „zákon o léčivech“), tj. volně prodejných léků, dále zdravotnických potřeb, potravinových doplňků a kosmetiky (dále souhrnně jen „zboží“). Prostřednictvím internetového obchodu nelze zakoupit léčivé přípravky, jejichž výdej je vázán na lékařský předpis, léčivé přípravky obsahující návykové látky a léčiva, která mohou být vydávána bez receptu s omezením.
 • Internetový obchod provozovaný prodávajícím obsahuje zboží nabízené prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení následujících informací:

  a) název produktu
  b) fotografie produktu - mohou být přitom užity i fotografie, které se mohou lišit např. v barvě od balení produktu; pro posouzení souladu produktu s konkrétní nabídkou je vždy rozhodující textový popis nabídky
  c) specifikace produktu dle jeho povahy
  d) cena produktu - je vždy uvedena jako cena konečná včetně DPH. Cena zboží nezahrnuje náklady na dopravu zboží k zákazníkovi, není-li v nabídce uvedeno jinak, přičemž nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní
  e) povinné informace dle zákona č. 378/2007 Sb., zákon o léčivech ve znění pozdějších předpisů, pokud se jedná o léčiva

 • Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

 

III. Bezpečnost a ochrana osobních údajů

 • Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkající se objednaného zboží (sdělení jména, adresy dodání a telefonické spojení). V souladu s čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – dále také jen „Nařízení GDPR“)  má zákazník právo kdykoliv požádat o zrušení evidence. Zrušení je povinen učinit písemně.
 • Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, titul, adresa bydliště, případně identifikační číslo, daňové identifikační číslo, funkce, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
 • Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Mimo osoby připravující zboží k expedici, účetních a osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje kupujícího bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
 • Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. 

 

IV. Prodejní cena, platnost cen

Prodávající si vyhrazuje právo změny cen i v průběhu dne bez předchozího upozornění. V on-line e-shopu jsou vždy aktuální a platné ceny. Ceny jsou uvedeny v Kč včetně DPH.

 

V. Objednávání

Kupující dostane zboží za cenu platnou v okamžiku objednání. V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku nebo zboží, které není momentálně na skladě, potvrdí prodávající kupujícímu telefonicky či emailem cenu a termín dodání. Prodávající je oprávněn tuto cenu měnit vzhledem k aktuálnímu vývoji kurzu Kč vůči zahraničním měnám a situaci na trhu. Pokud není v detailu produktu uvedeno jinak, platí speciální akce jen do vyprodání zásob.

   Způsob objednání

 • Prostřednictvím internetového obchodu na adrese www.medicinka.cz 24 hodin denně, 7 dní v týdnu
 • Telefonicky na tel. číslech uvedených v oddělení "Kontakty" 

   Produkty vyžadující zvláštní režim

 • Zboží označené „pouze osobní odběr” je možné převzít pouze osobně v lékárně Medicamentum, Nový Jičín nebo v lékárně Na poliklinice, Krnov. Toto zboží nelze zasílat zásilkovou službou.
 • Předmětem objednávky může být také zboží, které vyžaduje zvláštní režim (např. uchovávání v chladu). Pokud zboží vyžaduje zvláštní režim, je možný pouze osobní odběr v lékárně. Toto zboží nelze zasílat zásilkovou službou.

Přijaté objednávky jsou závazné.

Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího. Vlastnictví k prodávaným věcem přechází na kupujícího zaplacením zboží a připsáním kupní ceny na účet.

 

VI. Dodací podmínky

Zboží je kupujícímu zasíláno přepravní službou Česká pošta nebo PPL zásilková služba - dobírka, platba hotově. Objednávky odesíláme zpravidla do dvou pracovních dnů. Není-li zboží na skladě, objednávku zasíláme v den doručení dodavatelem. Přepravce garantuje doručení zásilky kamkoliv do ČR do 72 hodin. Zboží objednané v sobotu, neděli nebo ve svátek vyřizujeme následující pracovní den. Doba dodání se počítá ode dne expedice, o které budete informováni e-mailem v okamžiku vyskladnění zásilky a předání balíku dopravci.

Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky, poškození krabice ) podle přiloženého přepravního listu a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky.

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit emailem na adresu medicamentum@tiscali.cz , sepsat s dopravcem škodní protokol a ten do 24 hodin zaslat faxem nebo emailem prodávajícímu. Pokud je kupujícím převzetí zásilky stvrzeno podpisem v dokladech dopravce, na dodatečné neúplnosti nebo poškození dodávky není žádný nárok.

V případě oprávněné reklamace léčivých přípravků je lékárna zajišťující zásilkový výdej povinna nahradit kupujícímu náklady na zaslání léčivých přípravků k reklamaci.
K reklamaci je nutné předložit kopii faktury a doklad o dodání a zaplacení zboží, jehož vady jsou reklamovány.

V případě objednání zboží v režimu "osobní odběr" na pobočku Lékárna Na poliklinice, Krnov bude zboží dodáno ve lhůtě 7 kalendářních dnů. 

Za objednané zboží v celkové hodnotě přesahující 3000,- Kč v rámci ČR neúčtujeme poštovné a balné.

 

VII. Odstoupení od smlouvy

Odstoupení od kupní smlouvy musí být učiněno ve lhůtě do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Projev o odstoupení od kupní smlouvy musí obsahovat jméno a příjmení kupujícího, adresu bydliště, telefonní číslo, e-mailovou adresu, specifikaci zboží a datum jeho objednání a obdržení. Po obdržení odstoupení prodávající potvrdí bez zbytečného odkladu jeho přijetí a následně bude kupujícího kontaktovat za účelem domluvy ohledně dalšího postupu.

V případě odstoupení od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší s tím, že kupující je povinen zboží zaslat nebo předat prodávajícímu nejpozději do čtrnácti (14-ti) dnů od odstoupení od smlouvy. Lhůta se považuje za dodrženou, pokud kupující zboží odešle zpět před uplynutím 14 dnů. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Zboží kupující vrátí prodávajícímu nepoškozené a neopotřebené a je-li to možné, v původním obalu.

 Ve lhůtě čtrnácti (14-ti) dnů od odstoupení od vrácení zboží kupujícím je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno. Pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno a dojde tak ke snížení hodnoty zboží, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé, pokud ke snížení hodnoty zboží došlo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst v plné ceně poškozeného, opotřebeného či částečně spotřebovaného zboží proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

 

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 Občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které:

a) bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky, pokud porušil jejich původní obal.

 b) Nejedná-li se o případ uvedený v čl. V.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího medicamentum@tiscali.cz.

c) V případě odstoupení od kupní smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14-ti) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to bezhotovostní platbou  na účet určený kupujícím nebo poštovní poukázkou.

 d) Při odstoupení od smlouvy kupujícím do 14-ti dnů (dle V.2.) se nevrací finanční prostředky za balné, přepravné a dobírku, pouze uhrazená cena za objednané a dodané zboží.

 e) Pokud dodávka zboží obsahuje více než jedno zboží a jsou vráceny pouze některá zboží, vrací se cena pouze za vrácené zboží, náklady na balné, přepravné a dobírku se nevrací.

 f) V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím nebo poštovní poukázkou.

 g) Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

Léčivé přípravky jsou vzhledem k své specifičnosti zboží, již samotným předáním do rukou pacienta zastaralé, tudíž nezpůsobilé k dalšímu prodeji. Proto nelze v souladu s § 53 odst. 8 písm. c) Občanského zákoníku odstoupit od kupní smlouvy sjednané na dálku.

Prodávající zajišťuje možnost vrácení reklamovaných léčivých přípravků způsobem, který nezpůsobí objednateli náklady, v případě pokud se jedná o takové léčivé přípravky, které se stávají nepoužitelnými léčivy (nevyhovující jakost, stahování léčivého přípravku) a je nutno zajistit jejich odstranění podle § 88 a 89 Zákona o léčivech (Zákon č. 378/2007 Sb.).

 VIII. Práva z vadného plnění

 a) V době dvaceti čtyř měsíců od převzetí práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání nebo elektronickou cestou na medicamentum@tiscali.cz

 b) Smluvní strany ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího, práva a povinnosti ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

 c) Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal, má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, že se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí, nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá, zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určena podle smluveného vzorku nebo předlohy, je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 d) Minimální doba trvanlivosti objednaného zboží je šest měsíců, počítáno ode dne doručení. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se zboží za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující bere na vědomí, že záruční lhůta se bere u neotevřeného potravinového doplňku.

 e) Kupující se zavazuje skladovat dodané zboží ( potravinové doplňky) v temnu a chladu – max. do 25oC.

 

IX. Závěrečná ustanovení

Vztah mezi prodávajícím a kupujícím se ve věcech neupravených VOP řídí právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Prodávající je oprávněn tyto VOP měnit.

Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluji dobrovolně a mohu jej kdykoli bezplatně odvolat.

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 14. 3. 2019.

 

 


Doprava a platba

 1. Česká pošta - balík do ruky, dobírka, platba hotově -
  • Česká pošta - balík do ruky, dobírka, platba hotově
  • Poštovné a balné se neúčtuje při objednávce nad 3000,- Kč
  • Cena poštovného a balného v ČR je 90,- Kč
 2. PPL zásilková služba - dobírka, platba hotově - (hotovost přebírá od zákazníka přepravce)
  • PPL zásilková služba - dobírka, platba hotově
  • Poštovné a balné se neúčtuje při objednávce nad 3000,- Kč
  • Cena poštovného a balného v ČR je 120,- Kč
 3. Osobní odběr - lékárna Medicamentum - Kupující sdělí pouze své číslo objednávky z internetového e-shopu
  • Osobní odběr - lékárna Medicamentum
  • Zboží lze ZDARMA osobně převzít na adrese:
  • Gregorova 1390/35, Nový Jičín
  • Kupující sdělí pouze své číslo objednávky z internetového e-shopu
 4. Osobní odběr - Krnov - Lékárna Na poliklinice - Kupující sdělí pouze své číslo objednávky z internetového e-shopu
  • Osobní odběr - Krnov - Lékárna Na poliklinice
  • Zboží lze ZDARMA osobně převzít na adrese:
  • nám. Hrdinů 927/8, 794 01 Krnov
  • Kupující sdělí pouze své číslo objednávky z internetového e-shopu